Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

6ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, 10:00 πμ - 6:00 μμ

Terms, Conditions and Policies

Welcome to the website of the event: 6ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης. This website is a service provided to the event organizer by EventsAdmin.com.

By using this SITE and/or SERVICES, you are agreeing to be bound by the terms and conditions of the EventsAdmin.com service and any event specific terms specified in this page by the event organizer.